…”Miarą wielkości warsztatu artysty, jest występ przed publicznością”…
Program kierowany jest do adeptów sztuki wokalnej i scenicznej, przygotowujących się do egzaminów na uczelnie wyższe, a także do zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji ze sztuki scenicznej. Celem jest edukacja przez praktykę. Powstanie warsztatów zostało zainicjowane i stworzone przez Izabelę Witwicką.

Zajęcia są prowadzone przez czynnych zawodowo śpiewaków i realizatorów spektakli muzycznych. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować kierunki pracy edukacyjnej obejmujące:

  • praktykę wokalno-aktorską
  • pracę z partnerem scenicznym
  • występy na scenach całego kraju i Unii Europejskiej w spektaklach Teatru Muzycznego IWIA
  • pracę z realizatorami spektaklu: reżyserem, choreografem, realizatorem dźwięku i światła, kostiumologiem, scenografem, inspicjentem
  • uczestnictwo w spektaklach, widowiskach, koncertach i innych występach organizowanych w ramach zajęć Szkoły Śpiewu i Sceny
  • naukę podstaw teorii i historii muzyki, kształcenia słuchu i rytmiki

Realizacja 01.07.2020 – 31.08.2020

Comments are closed.