Z Ludowym Przytupem

Warsztaty odkrywające bogactwo, oryginalność i charakter folkloru z różnych regionów Polski, obejmujące:

  • tańce, melodie i przyśpiewki,
  • charakterystykę ubioru,
  • instrumentarium.

Celem warsztatów jest:

  • ochrona dziedzictwa narodowego przed ekspansją taniej rozrywki internetowo-telewizyjnej,
  • wspomaganie środowisk twórczych skupionych na kultywowaniu tradycji ludowych,
  • promocja wśród dzieci i młodzieży,
  • tworzenie kampanii zwiększających świadomość społeczną nt wartości lokalnej kultury.

Realizacja jesień 2021

Comments are closed.