Nasze cele

Główne obszary działalności Fundacji w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego:
1. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, jej upowszechnianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa.
2. Propagowanie najwyższych wartości kultury i rozwój świadomości kulturowej wsród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

Realizowane jest to poprzez organizowanie i finansowanie:
1. Warsztatów, szkoleń, spotkań i wykładów.
2. Koncertów, spektakli, przedstawień, prezentacji.
3. Działań twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom.

Plan rozwoju:
1. Organizowanie warsztatów artystycznych z zakresu śpiewu, tańca i aktorstwa dla dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym. Zakończone pokazem bądź występem przed publicznością.
2. Organizowanie warsztatów z zakresu śpiewu i tańca ludowego. Zakończone pokazem bądź występem przed publicznością.
3. Organizowanie koncertów i widowisk muzyki operowej, operetkowej, musicalowej i klasycznej, w tym dedykowanych dla osób w wieku emerytalnym.
4. Muzyczna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki klasycznej, przybliżająca w przystępny i wesoły sposób twórczość największych kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in. poprzez tworzenie i udostępnianie dedykowanych spektakli i widowisk. Zachęcanie do nauki muzyki: śpiewu, gry na instrumentach, ale także tańca i aktorstwa.
5. Aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań kultury wyższej w internecie kosztem prostej rozrywki.

Comments are closed.